Nyborg Forsyning & Service har overtaget Taarup Vandværk

Nyborg Forsyning & Service A/S har med tilbagevirkende kraft overtaget Taarup Vandværk d. 1. januar 2023.

Vi henviser derfor til Nyborg Forsyning & Services hjemmeside. Al henvendelse skal foregå hertil. 

 

Kontakt

mail: nfs@nfs.as 

tlf. 6331 5000

 

Bedste hilsner 

Nyborg Forsyning & Service A/S

Velkommen til Taarup Vandværk

Vandværket blev bygget i 1945 og taget i brug starten af 1946.
Der blev foretaget en ombygning i 1963, hvor der blev bygget iltningstårn , filter anlæg og ny rentvandstank.
Yderligere blev der i 1978 bygget en rentvandstank mere samt et bundfældningsbassin.
Det har fungeret indtil 2015 hvor det nye vandværk blev bygget.
Det nye vandværk blev indviet i 2016, det er et vandværk som er fremtidssikret i rigtig mange år. 

Nyt fra vandværket

Tårup Vandværk får ny administrationspartner og lægger i den forbindelse afregningsåret om.

I forbindelse med overgangen til NFS A/S som administrativ partner vil Tårup Vandværk omlægge forbrugsåret. Hidtil har forbrugsåret gået fra den 1. oktober til den 30. september året efter. Fremover vil forbrugsåret gå fra 1. januar til 31. december - ligesom regnskabsåret. I år vil årsaflæsningen derfor foregå omkring 1. december med udsendelse af opkrævning i slutningen af december til betaling i januar 2023. Således vil forbrugsåret 2022 blive på 14 måneder og den opkrævning der udsendes i december vil ikke indeholde a´conto for 2023.

Fremover vil opkrævningen for vand ske på samme opkrævning fra NFS som kloakbidradet. Første aconto for 2023 vil således være til betaling i april sammen med kloakbidraget, anden aconto vil være til betaling i oktober.
Såfremt du allerede har tilmeldt NFS' kloakopkrævning til betalingsservice så skal du intet foretage dig. Vandet vil blive betalt via denne aftale.

Har du nogle spørgsmål til dette er du velkommen til at kontakte vandværket. Med venlig hilsen Jan Jansen, kasserer tlf:. 4028 5207Antal besøgende
Besøgende: 37210