Takster

Her kan du se Taarup Vandværks takstblad for 2020.

Taksterne er godkendt af Nyborg Kommunalbestyrelse den 17.12.2019              

Takstblad 2020
Driftsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms
 Fast bidrag pr. ejendom pr. år  1.000,00 kr  1.250,00 kr
 Måler bidrag pr. måler pr. år     100,00 kr     125,00 kr
 Driftsbidrag pr. m3        5,50 kr        6,88 kr
 Statsafgift inkl. drikkevandsbidrag        6,37 kr        7,96 kr
     
Anlægsbidrag (der henvises til vandværkets regulativ) Ekskl. moms Inkl. moms
 Anlægsbidrag pr. ejendom 20.000,00 kr 25.000,00 kr
 Forhøjet anlægsbidrag pr. ejendom. Betales af de grundejere der herved opnår forsyning. Godkendes forud af Nyborg Kommunal Bestyrelse.    
 Stikledning fra målerbrønd. Betales af grundejer    
     
Gebyrer og Morarenter Ekskl. moms Inkl. moms
 Flytteopgørelsesgebyr      150,00 kr     187,50 kr
 Rykkergebyr per rykker     100,00 kr  
 Lukning og genåbning incl VVS  2.000,00 kr  2.500,00 kr
 Morarenter udgør 8% pa over Nationalbankens officielle udlånsrente