Slide background

 

Vandspild

Du hæfter for alt vandforbruget der er registreret af din måler. Vand er blevet forholdsvis dyrt de senere år. Der betales endvidere en statsafgift per m3 og vandforbruget er tillige udgangspunkt når der skal beregnes spildevandsafgift. Hold løbende øje med din vandmåler. Det kan være særdeles dyrt at lade være.

Skulle uheldet være ude og du har haft et vandspild er det mulighed for at søge om refusion af statsafgiften.
Vandforbrug: Kontakt vandværket. Der er mulighed for at søge om refundering af vandafgift for det vandspild der ligger ud over en "selvrisiko" 300m3 hvis:
- Der er tale om brud i en skjult vandinstallation
- Skaden udbedres og dokumenteres af en autoriseret VVS installatør
- Vandværket eftergiver betaling af de nævnte m3 (vandværket eftergiver ikke vandspild hvor der ikke kan refunderes statsafgift, da vandværket har omkostninger ved produktion af vandet samt skal afregne statsafgift og moms).

Afløbsafgift: Kontakt NFS (Nyborg Forsyning og Service). Afhængig af omstændighederne kan NFS undlade at beregne afløbsafgift for vandspildet.

Kontakt altid dit forsikringsselskab. Nogle forsikringsselskaber dækker vandspildet i forbindelse med brud på skjulte rør/stiklednnger.

Husk: Kontroller din vandmåler jævnligt og lad ikke haveslanger stå med tryk på (luk altid for hanen efter brug). Havevanding med siveslanger kan ikke anbefales. Dels har disse et meget stort forbrug, dels står slangen med permanent tryk og du risikerer at slangekoblingen går løs.