Vandanalyser af vandet fra Tårup Vandværk

Tårup Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nyborg Kommune er myndighed vedr. vandforsyning, også hvad angår prøvetagning. Således definerer Nyborg Kommune hvilke analyser der skal udføres samt hyppigheden af prøvetagningen. Nyborg Kommune kontrollerer og godkender prøveresultaterne når de foreligger. Alle prøveresultater fra vandværkerne samles hos GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) i Jupiter Databasen. Tårup Vandværk findes her. Nedenstående findes link til de seneste prøveresultater (alle prøver indeværende og sidste år samt ældre udvidede undersøgelser).

Sådan læses en vandanalyse: Åbner en side ved Danske Vandværker

Hårdheden i Tårup Vandværk's vand er 17 dH. Du kan læse mere her Vandets hårdhed GEUS.


Dato
Prøveomfang
Sted Type Prøveresultat
 25-03-2019  Boringskontrol 156.125 - boring
Boringskontrol, råvand
2019005468
 30-01-2019  Gruppe A+B parametre Forbruger - badeværelse
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl 
1453946
 05-12-2018  Gruppe A+B parametre Forbruger - skolekøkken
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl
1444849
 19-09-2018  Boringskontrol
156.440 - boring
Boringskontrol, råvand
2018018818
 19-09-2018  Gruppe A parametre Forbruger - køkken
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl
1414861
 29-06-2018  Begrænset Forbruger - Udvendig
Drikkevandskontrol, ledningsnet
1386933
 05-05-2018  Boringskontrol 156.440 - boring
Boringskontrol, råvand
2018006828
 16-04-2018  Normal Vandværk - Afgang vandværk
Drikkevandskontrol, vandværk
1373165
 16-04-2018  Begrænset Forbruger - køkken
Drikkevandskontrol, ledningsnet
1372497
 10-10-2017  Boringskontrol 156.440 - boring
Boringskontrol, råvand
2017010511
 07-09-2017  Udvidet Vandværk - Afgang vandværk
Drikkevandskontrol, vandværk
1345992
 11-08-2016  (03+09) Udvidet kontrol
+ organisk mikroforurening
Vandværk - Afgang vandværk Drikkevandskontrol, vandværk     1310330