Vandanalyser af vandet fra Tårup Vandværk

 

Tårup Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nyborg Kommune er myndighed vedr. vandforsyning, også hvad angår prøvetagning. Således definerer Nyborg Kommune hvilke analyser der skal udføres samt hyppigheden af prøvetagningen. Nyborg Kommune kontrollerer og godkender prøveresultaterne når de foreligger. Alle prøveresultater fra vandværkerne samles hos GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) i Jupiter Databasen. Tårup Vandværk findes her. Nedenstående findes link til de seneste prøveresultater (alle prøver indeværende og sidste år samt ældre udvidede undersøgelser).

Sådan læses en vandanalyse: Åbner en side ved Danske Vandværker

Hårdheden i Tårup Vandværk's vand er 17 dH. Du kan læse mere her Vandets hårdhed GEUS.

 

Dato Prøveomfang Sted Type Prøveresultat
 31-01-2020  Driftskontrol Afgang vandværk Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket 1552803
 31-01-2020  Gruppe A parametre Forbruger - køkken Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl 1552856
 12-11-2019  Gruppe A parametre Forbruger - køkken Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl 1546529
 12-11-2019  Driftskontrol Afgang vandværk Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket 1547603
 22-08-2019  Gruppe A parametre Forbruger - toilet Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl 1529570
 20-05-2019  Gruppe A parametre Forbruger - køkken Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl 1504961
 25-03-2019  Boringskontrol 156.125 - boring Boringskontrol, råvand 2019005468
 30-01-2019  Gruppe A+B parametre Forbruger - badeværelse Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl  1453946
 05-12-2018  Gruppe A+B parametre Forbruger - skolekøkken Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl 1444849
 19-09-2018  Boringskontrol 156.440 - boring Boringskontrol, råvand 2018018818
 19-09-2018  Gruppe A parametre Forbruger - køkken Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl 1414861
 29-06-2018  Begrænset Forbruger - Udvendig Drikkevandskontrol, ledningsnet 1386933
 05-05-2018  Boringskontrol 156.440 - boring Boringskontrol, råvand 2018006828
 16-04-2018  Normal Vandværk - Afgang vandværk Drikkevandskontrol, vandværk 1373165
 16-04-2018  Begrænset Forbruger - køkken Drikkevandskontrol, ledningsnet 1372497
 10-10-2017  Boringskontrol 156.440 - boring Boringskontrol, råvand 2017010511
 07-09-2017  Udvidet Vandværk - Afgang vandværk Drikkevandskontrol, vandværk 1345992
 11-08-2016  (03+09) Udvidet kontrol
+ organisk mikroforurening
Vandværk - Afgang vandværk Drikkevandskontrol, vandværk     1310330