Vandanalyser af vandet fra Tårup Vandværk

 

Tårup Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nyborg Kommune er myndighed vedr. vandforsyning, også hvad angår prøvetagning. Således definerer Nyborg Kommune hvilke analyser der skal udføres samt hyppigheden af prøvetagningen. Nyborg Kommune kontrollerer og godkender prøveresultaterne når de foreligger. Alle prøveresultater fra vandværkerne samles hos GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) i Jupiter Databasen. Tårup Vandværk findes her. Nedenstående findes link til de seneste prøveresultater (alle prøver indeværende og sidste år samt ældre udvidede undersøgelser).

Sådan læses en vandanalyse: Åbner en side ved Danske Vandværker

Hårdheden i Tårup Vandværk's vand er 17 dH. Du kan læse mere her Vandets hårdhed GEUS.

 

Dato Prøveomfang Sted Type Prøveresultat
1. december 2021 Gruppe A parametre Forbruger - Køkken Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl 1966103
1. december 2021 Driftskontrol Afgang vandværk Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket 1967122
3. september 2021 Boringskontrol 156.125 - boring Boringskontrol, råvand 2021031761
3. september 2021 Gruppe A+B parametre Forbruger - Bryggers Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl 1955787
28. april 2021 Gruppe A parametre Forbruger - Køkken Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl 1888809
8. marts 2021 Mikrobiologisk kontrol Afgang Vandværk Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket 1853127
15. januar 2021 Ikke oplyst Afgang vandværk Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket 1814009
15. januar 2021 Gruppe A parametre Forbruger - Badeværelse Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl 1830870
18. november 2020 Driftskontrol Afgang vandværk Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket 1783104
18. november 2020 Gruppe A parametre Forbruger - Bryggers Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl 1768885
28. juli 2020 Boringskontrol 156.440 - boring Boringskontrol, råvand 2020044369
28. juli 2020 Gruppe A parametre Forbruger - Bryggers Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl 1683035
 7. maj 2020 Gruppe A+B parametre Afgang vandværk Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket 1621072
 31-01-2020 Driftskontrol Afgang vandværk Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket 1552803
 31-01-2020  Gruppe A parametre Forbruger - køkken Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl 1552856
 25-03-2019  Boringskontrol 156.125 - boring Boringskontrol, råvand 2019005468
 30-01-2019  Gruppe A+B parametre Forbruger - badeværelse Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl  1453946
 05-12-2018  Gruppe A+B parametre Forbruger - skolekøkken Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl 1444849
 19-09-2018  Boringskontrol 156.440 - boring Boringskontrol, råvand 2018018818
 05-05-2018  Boringskontrol 156.440 - boring Boringskontrol, råvand 2018006828
 10-10-2017  Boringskontrol 156.440 - boring Boringskontrol, råvand 2017010511
 07-09-2017  Udvidet Vandværk - Afgang vandværk Drikkevandskontrol, vandværk 1345992
 11-08-2016  (03+09) Udvidet kontrol
+ organisk mikroforurening
Vandværk - Afgang vandværk Drikkevandskontrol, vandværk     1310330